آشپزى🍛 غذا🌮 دسر🍮 نوشيدنى🍹 Instagram profile picture

آشپزى🍛 غذا🌮 دسر🍮 نوشيدنى🍹

@faast_food اولين و بزرگترين پيج ايرانى آشپزى و غذا💥 آشپزى هاى يك دقيقه اى🍖 اين تنها پيج رسمى است🔹

1.614 Medias 1M Followers 0 Followings

Instagram stats of آشپزى🍛 غذا🌮 دسر🍮 نوشيدنى🍹

These statistics are calculated with last 24 posts of "آشپزى🍛 غذا🌮 دسر🍮 نوشيدنى🍹".

Prefered days for sharing

Sunday 6 Monday 5 Thursday 5 Friday 3 Saturday 2 Tuesday 2 Wednesday 1

Most used Instagram filters

Normal 24